Kódex gazdovských trhov je založený na dobrovoľnosti a určuje základné pravidla predaja. Definícia gazdovských trhov, farmárskych, sedliackych, poľnohospodárskych, chovateľských. Je to forma predaja potravinárskeho, remeselníckeho tovaru a sortimentu pre koncového spotrebiteľa, občana.

 

 

Jej cieľom je:

  • podpora malých a stredných chovatelov,pestovatelov,vyrobcov
  • zpracovatelov potravín a remeselníkov
  • zásobovanie občanov čerstvými plodinami a potravinami slovenského regionálneho pôvodu
  • vytvoriť spoločensky priestor na stretávanie sa spoluobčanov, susedov, známych a priateľov a zároveň priblížiť pracú chovateľov, pestovateľov a remeselníkov

 

Predmetom predaja na gazdovských trhov môže byť iba tovar, ktorý tematicky zodpovedá charakteru gazdovských trhov a slovenskej tradície chovu, pestovania a ručnej prace.

 

  1. predávaný tovar pochádza od gazdu alebo výrobcu potravín, ktorý garantuje pôvod predavaného produktu z vlastných zdrojov a je schopný tento pôvod pri predaji preukázať.
  2. gazdu môže pri predaji zastupovať jeho rodinný príslušník alebo osoba poverená písomnou dohodou.
  3. predajcovia na GT dodržujú základne hygienické a zákonné predpisy. ,,desatoro hygienických a veterinárnych nariadení.
  4. predajca, ktorý sa hlási ku kódexu gazdovských trhov zaisti označenie ,,logom gazdovské trhy,, ale musí spĺňať podmienky 1., 2. kódexu GT.
  5. v rámci tzv. ,,doplnkový predaj,, môže organizátor GT poskytnúť predajné miesto aj iným predajcom. V prípade, že sa jedná o zahraničný tovar musí byť označené pôvodom.
  6. každá osoba (občan, gazda, predajca, inšpektor...), ktorá sa domnieva, že dochádza k predaju s rozporom s KGT (napr. že tovar nepochádza od gazdu alebo pestovateľa a pochádza z veľkoskladu. Má pravo upozorniť organizátora. GT. organizátor má povinnosť zjednať nápravu a odobrať ,,LOGO GT,,