Chovatelia môžu predávať produkty zo zvierat z vlastného chovu, ktoré neboli nadobudnuté v schválenom a registrovanom, popripade len v registrovanom výrobnom podniku a to za takýchto podmienok:

 

 1. mӓso z hydiny a kralikov (musí byt vykolene-vyvrhnute,u králikov nesmie byt oddelena hlava), mӓso musi byt uskladnene pri teplote max 4 ̊c,mӓso musi byt čitatelne oznčene napisom ,,mӓso nebolo veterinarne vyšetrené – určene na tepelnu úpravu pre spotrebu v domacnosti spotrebitela,,
  čerstve,presvietene a oznacene vajcia s uvedenim mena,priezviska a adresy chovatela.
  včelie produkty od včelstiev označené menom,priezviskom a adresou chovateľa a u medu druhom.
  žive ryby(usmrcovanie a dalšie spracovanie rýb musi byt nahlasene prislusnej rvps).
  označovanie potravín musí byť v zmysle platnej legislatívy.
 2. je nepripustne predavat mӓso a mӓsove vyrobky z domacej porazky vykonanej v domacnosti (mimo hydiny,kralikov).
 3. ostatny predajcovia potravin a surovin živočíšného povodu musia zaistit aby predavane potraviny a suroviny boli ziskane z schvalenych a registrovanych prevadzkarni. povinnost predajcu je udrziavat a kontrolovat teploty:
  7 ̊c mӓso bravcove,hovӓdzie,jahnacie.
  4 ̊c hydina,kralik,
  3 ̊c vnutornosti
  5-18 ̊c pre vajcia (nekolisava teplota)
  4-8 ̊c mliecne vyrobky,sterilizovane,sušene.
  0 ̊c čerstve chladene ryby
  ostatne výrobky musia byt uskladnene pri teplote stanovenych výrobcom.
 4. pre potraviny v bode 3. musia byt k dispozicii viditelne informacie o jej nazve a datumu spotreby alebo datum vyroby.predajca musi vediet na mieste dolozit povod tovaru.
 5. predavat potraviny po dobe spotreby je zakazane.
 6. potraviny musia byt po celu dobu predaja chranene pred akoukolvek kontaminaciou a priamim vlivom klimatickych podmienok.
 7. vsetky predmety a zariadenia ktore prichadzaju do kontaktu z potravinami musia byt ciste a nesmu predstavovat nebezpecenstvo kontaminacie,dopravne prostriedky a nadoby pouzivane na prepravu potravin musia byt ciste a v dobrom stave.
 8. osoby manipulujuce z potravinami musia dodrziavat osobnu hygienu,nosit cisty odev.pri predaji nebalenych potravin, najmӓ mӓsa musi byt k dispozicii pitna voda na umyvanie ruk.
 9. potravinarske a ine odpady musia byt z priestorov predaja odstranene co najrychlejsie aby nedochadzalo k jeho hromadeniu. a nesmu predstavovat priamy ani nepriamy zdroj kontaminacie.


Tieto informácie sú urcené pre organizátora ale aj pre predajcu a koncového spotrebiteľa.