Zámerom pripravovaných farmárskych trhov je ponúknuť slovenskému spotrebiteľovi tradičné kvalitné a chutné slovenské potraviny. Potraviny, na ktorých vyrástli celé generácie našich predkov, ktoré boli v minulosti vďaka stáročiam overeným receptúram, používaným surovinám, spôsobom prípravy a skladovania prirodzene zdravé, výživné a veľmi chutné a zároveň dodávali človeku mnohé živiny potrebné pre jeho plnohodnotný a zdravý život. Žiaľ, v priebehu pomerne krátkeho obdobia, sa tradičné slovenské produkty vyrábané pôvodnými overenými receptúrami, medzi ktoré patria napríklad mäsové výrobky ako klobásy, slanina, šunka, spoločne s mliečnymi výrobkami, postupne vytratili z pultov našich obchodov i slovenských kuchýň. Vďaka neregulovanému voľnému trhu na ich miesto nastúpili lacnejšie priemyselne vyrábané potravinárske výrobky, ktoré však v mnohých prípadoch s tradičnými produktmi nemajú takmer nič spoločné. Zásadne sa od nich odlišujú surovinovým zložení, spôsobom prípravy, no najmä celkovou akosťou. Práve v dôsledku nekontrolovanej komerčnej výroby, nadmernej chemizácie a ďalším neprirodzeným úpravám a výrobným postupom, dnes tieto „moderné potraviny“ predstavujú v mnohých prípadoch doslova pohromu pre naše zdravie i chuťové poháriky.

Na druhej strane, tradičná kvalita, ktorá je kvalitou predovšetkým preto, že bola vyrobená podľa originálnych receptúr, bola vytlačená do prícestných stánkov, dvorov a lokálnych predajní, kde je dostupnosť týchto potravín značne obmedzená. Cieľom farmárskych trhov je preto zmeniť tento neprirodzený stav nášho potravinového trhu a ponúknuť Slovákom kvalitné, chutné a zdravé potraviny, zároveň podporiť domácich producentov a celkovú potravinovú sebestačnosť Slovenska. Sme totiž presvedčení, že zdravé potraviny sú jedným z pilierov zdravého a silného Slovenska.